... rozejrzyj się dookoła ...

ZATRZYMANY CZAS

... dokument historii momentu i czasu który przeminął, i pozostał jednocześnie
(nie)zapomniany ...

WŁAŚCIWA CHWILA

i moment utrwalony - na zawsze niech trwa...
 w pamięci i obrazie czasu,
który przemija...

DODATKOWY WYMIAR

... i bliskość i dal ujęta w jednej płaszczyźnie, będącą głębią spojrzeń już w przeszłość ...
Wkrótce galeria zdjęć 3D. Zapraszam

Strona w aktualizacji

NOTA PRAWNA: Zawartość niniejszej witryny objęty jest w całości prawami autorskimi. Oznacza to, że żadna część strony w tym fotografie, teksty, grafika, filmy etc. nie może być w żaden sposób kopiowana i rozpowszechniana bez zgody autora (zakaz obejmuje publikacje na stronach www, druk, wszelakie publikacje elektroniczne, zamieszczanie materiałów na portalach społecznościowych lub inne wykorzystanie, nie ujęte powyżej). Niezastosowanie się do powyższych informacji skutkować będzie sankcjami prawnymi. Copyright Piotr Kowalski