Piotr Kowalski

e-mail: fotografiapiotrkowalski@gmail.com

www.fotografiapiotrkowalski.com

Jakość fotografii 

odpowiada standardom poligraficznym oraz elektronicznym. Jeśli jesteś zainteresowany nabyciem i wykorzystaniem zawartych materiałów proszę o kontakt emaliowy: fotografiapiotrkowalski@gmail.com 
Dziękuję Piotr Kowalski
Informacja o prawach autorskich.

Zawartość niniejszej witryny objęty jest w całości prawami autorskimi. Oznacza to, że żadna część strony w tym fotografie, teksty, grafika, filmy etc. nie może być w żaden sposób kopiowana i rozpowszechniana bez zgody autora (zakaz obejmuje publikacje na stronach www, druk, wszelakie publikacje elektroniczne, zamieszczanie materiałów na portalach społecznościowych lub inne wykorzystanie, nie ujęte powyżej.). Niezastosowanie się do powyższych informacji skutkować będzie sankcjami prawnymi. Copyright Piotr Kowalski